สิ่งที่ต้องการคือ A Sense of Urgency and A sense of Purpose ที่เราต้องมีร่วมกัน และจินตนาการร่วมกันถึงอนาคต

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

รัฐบาลควรทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยสู้กับตัวใหญ่ได้ โดยที่รัฐไม่ต้องไปช่วยอะไรมาก เพียงเปิดโอกาสให้เขา สนับสนุน เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้เขาก็พอแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กุญแจสำหรับยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองที่เราหาอยู่ในที่มืด กุญแจในที่มืดนี้คือพลังชาวบ้าน พลังท้องถิ่น พลังประชาสังคม ซึ่งเป็นพลังที่แท้จริง แต่คนมักมองข้าม ไม่ใช่รัฐหรือชนชั้นนำในวงวิชาการซึ่งอยู่ในที่สว่างที่คนมักหันไปหา สังคมไทยมีพลังในการแก้ปัญหาอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้น เราต้องเอาพลังที่เป็นจริงมาเป็นกำลังของบ้านเมืองให้มากขึ้น การเสริมพลังประชาสังคมและท้องถิ่นให้เข้มแข็งจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองไทยในยุคนี้

ศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

การสร้างคน (พัฒนาสายพันธุ์หญ้าให้ดี) และปฏิรูปภาครัฐให้อ่อนตัวลง (สลายก้อนหินที่กดทับหญ้าให้กลายเป็นดินเป็นปุ๋ย) สองสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นกระบวนการ เป็นยุทธศาสตร์ และเป็นเป้าหมายที่เราพึงกระทำแล้วในตัวเอง

อาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Thinkers


World Think Tank Monitor
คลังปัญญาโลก (Posttoday)
เวที
คลังความรู้
หนังสือ
หนังสือ

มัลติมีเดีย

สมัคร E-NEWSLETTER

Name:*
E-mail:*

พันธมิตร