สิ่งที่ต้องการคือ A Sense of Urgency and A sense of Purpose ที่เราต้องมีร่วมกัน และจินตนาการร่วมกันถึงอนาคต

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

รัฐบาลควรทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยสู้กับตัวใหญ่ได้ โดยที่รัฐไม่ต้องไปช่วยอะไรมาก เพียงเปิดโอกาสให้เขา สนับสนุน เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้เขาก็พอแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กุญแจสำหรับยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองที่เราหาอยู่ในที่มืด กุญแจในที่มืดนี้คือพลังชาวบ้าน พลังท้องถิ่น พลังประชาสังคม ซึ่งเป็นพลังที่แท้จริง แต่คนมักมองข้าม ไม่ใช่รัฐหรือชนชั้นนำในวงวิชาการซึ่งอยู่ในที่สว่างที่คนมักหันไปหา สังคมไทยมีพลังในการแก้ปัญหาอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้น เราต้องเอาพลังที่เป็นจริงมาเป็นกำลังของบ้านเมืองให้มากขึ้น การเสริมพลังประชาสังคมและท้องถิ่นให้เข้มแข็งจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองไทยในยุคนี้

ศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

การสร้างคน (พัฒนาสายพันธุ์หญ้าให้ดี) และปฏิรูปภาครัฐให้อ่อนตัวลง (สลายก้อนหินที่กดทับหญ้าให้กลายเป็นดินเป็นปุ๋ย) สองสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นกระบวนการ เป็นยุทธศาสตร์ และเป็นเป้าหมายที่เราพึงกระทำแล้วในตัวเอง

อาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Thinkers


World Think Tank Monitor
เวที
คลังความรู้
บทความ

เอกสารวิชาการฉบับย่อหนังสือ
ข่าวสาร

ผู้แทนสถาบันคลังปัญญาฯ พบผู้แทน NDRC

มัลติมีเดีย

สมัคร E-NEWSLETTER

Name:*
E-mail:*

พันธมิตร